СТАНЬ ЧАСТЬЮ СЧАСТЬЯ
ПОДПИШИСЬ НА ЛИЧНЫЕ ПИСЬМА
ОТ ОЛЬГИ ГОРБАЧЕВОЙ

Пользовательское соглашение

 (публічна оферта ТОВ «МАМА МЬЮЗІК», ФОП Прикордонного Д.В. та ФОП Нікітіної О.Ю.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАМА МЬЮЗІК» (надалі по тексту – «Організатор заходу»),

Фізична особа-підприємець Прикордонний Дмитро Васильович (надалі по тексту – «Оператор АСПК»),

Фізична особа-підприємець Нікітіна Ольга Юріївна (надалі по тексту – «Продавець»)

наполегливо рекомендують Користувачу ознайомитися з положеннями Угоди користувача, оскільки цей документ встановлює правила користування Сайтом та процедуру реалізації на Сайті товарів, послуг, а також квитків на театрально-видовищні, культурно-просвітницькі, інші заходи.

Використовуючи Сайт, користувач погоджується з умовами цієї Угоди користувача (надалі по тексту – «Угода»).

 

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, програмних та апаратних засобів у мережі Інтернет з доменним ім’ям https://olgga.com.ua/ та його субдоменами http://sila.olgga.com.ua/ тощо.

Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і бажає отримувати послуги за допомогою Сайту.

Квиток – документ, що підтверджує право Користувача на одноразове відвідування заходу, сформований за допомогою АСПК на паперовому та / або електронному носії. Квиток містить штрих-код, інформацію про найменування заходу, його дату, час, місце проведення, виділене Користувачу місце на заході (сектор, ряд і інше).

Автоматизована система продажу квитків (АСПК) – програмно-технічний комплекс Оператора АСПК, призначений для ведення квиткового господарства та забезпечення обліку операцій з продажу, оформлення та резервування (бронювання) квитків на театрально-видовищні, культурно-просвітницькі, інші заходи за допомогою Сайту.

Сервісний збір – грошові кошти, що стягуються з Користувача під час реалізації Квитків за надані Оператором АСПК послуги з технічного забезпечення продажу квитків за допомогою АСПК. Розмір Сервісного збору становить 5 % (п’ять відсотків) від вартості послуги відвідування заходу (вартість Квитка), але в окремих випадках може обчислюватися в розмірі, індивідуально встановленому Оператором АСПК.

Товар – товари та послуги, які реалізовуються Продавцем за допомогою Сайту, його субдоменом http://sila.olgga.com.ua/, а також веб-сайту під доменним іменем: http://7zz.com.ua.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода адресована невизначеному колу осіб, які стають Користувачами після виконання умов, зазначених в цьому розділі Угоди.

2.2. Ця Угода регламентує умови і порядок продажу Квитків, Товарів та інших послуг, які можуть надаватись Користувачу за допомогою Сайту, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Користувача, Організатора заходу, Оператора АСПК та Продавця.

2.3. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує, що він:

2.3.1. володіє необхідним обсягом цивільної дієздатності, а тому в повній мірі усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними;

2.3.2. розуміє предмет і зміст Угоди, а також суть термінів та визначень, що вживаються в Угоді;

2.3.3. має намір використовувати Сайт виключно з метою отримання послуг, що надаються за цією Угодою.

2.4. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач, в тому числі, зобов’язується:

2.4.1. правдиво і точно надавати всю необхідну інформацію про себе, а також не видавати себе за іншу особу;

2.4.2. не втручатися в роботу Сайту та утримуватися від використання Сайту у спосіб, який може спричинити його пошкодження, порушення роботи або інші негативні наслідки.

 

  1. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ УГОДИ

3.1. Надання Користувачу послуг пов’язаних з оформленням та реалізацією Квитків є можливим з моменту, коли Користувач приймає всі положення, правила та умови цієї Угоди. Якщо, з будь-якої причини, користувач не погоджується з цими положеннями і не приймає умови Угоди, він / вона не матиме права на отримання послуг за допомогою Сайту.

3.2. Прийняття Користувачем умов цієї Угоди здійснюється шляхом вчинення наступних дій:

3.2.1. звернення до Сайту;

3.2.2. вибір заходу, ознайомлення з віковими та іншими обмеженнями заходу та категорії Квитка та / або вибір Товару;

3.2.3. ознайомлення з інформацією про вартість Квитка та / або Товару та Сервісного збору;

3.2.4. заповнення відомостей, необхідних для оформлення Квитка та / або Товару;

3.2.5. оплата вартості Квитка та / або Товару та Сервісного збору;

3.2.6. отримання Квитка та / або Товару.

3.3. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 3.2. Угоди, означає повне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Угоди.

3.4. Користувач має право самостійно обирати спосіб придбання Квитка та / або Товару, а також спосіб отримання Квитка та / або Товару. В тому числі, Користувач має право:

3.4.1. отримати Квиток на адресу електронної пошти, зазначеної Користувачем при оформленні Квитка, самостійно роздрукувати Квиток та / або здійснити запис Квитка в пам’ять технічного пристрою Користувача (яким він володіє та / або керує на законних підставах), за умови, якщо такий пристрій допускає можливість демонстрації Квитка для сканування в місці проведення відповідного заходу;

3.4.2. оформити доставку Квитка та / або Товару, яка здійснюється окремо та за додаткову винагороду за перевезення та адресну доставку Квитка та / або Товару до одержувача.

3.5. У випадку, якщо Користувач здійснив усі дії для оформлення Квитка та / або Товару до оплати його вартості, Користувачу на вказану ним електронну пошту направляється резерв замовлення, за яким Користувач протягом 24 годин має право оплатити вартість Квитка та / або Товару. Після спливу 24 годин резерв замовлення анулюється.

 

  1. ПЛАТЕЖІ

4.1. Користувач має право здійснити оплату Квитків на Сайті будь-яким із способів, запропонованих Оператором АСПК. При цьому Користувач зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

4.2. Перед здійсненням оплати:

4.2.1. Організатор заходу надає Користувачу інформацію про вартість послуги відвідування заходу (вартість Квитка) з урахуванням податків та зборів;

4.2.2. Оператор АСПК надає Користувачу інформацію про розмір Сервісного збору;

4.2.3. Продавець надає Користувачу інформацію про вартість Товарів, які Користувач має можливість придбати як окремо, так і під час реалізації Квитка відповідно до умов, запропонованих Продавцем.

4.3. У випадку, якщо Користувач здійснює платіж на Сайті за допомогою банківської картки, він має вказати її номер та інші необхідні реквізити. Оплата послуг на Сайті не включає в себе банківські та інші збори, які сплачує Користувач.

4.4. Платіж вважається вчиненим Користувачем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку та / або платіжної системи, після чого у Користувача виникає право відвідати захід.

4.5. Відправлення Квитка Користувачу здійснюється Оператором АСПК лише за умови виконання Користувачем умов цієї Угоди (в тому числі, пункту 2.4.1.), а також зобов’язання щодо повної оплати вартості Квитка та / або Товару і Сервісного збору (у разі стягнення Сервісного збору).

4.6. При придбанні юридичною особою Квитків у Організатора заходу або Товарів у Продавця, оплата проводиться юридичною особою лише шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок на підставі рахунку, що виставляється відповідно Організатором заходу або Продавцем.

 

  1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Укладаючи Угоду, Користувач дає згоду на автоматизовану обробку своїх персональних даних. Така згода на обробку персональних даних Користувача залишається в силі протягом всього строку дії Угоди.

5.2. Користувач визнає та погоджується з наданням Оператору АСПК як своїх персональних даних, так і зазначених ним персональних даних третіх осіб у зв’язку із оформленням Квитків та / або Товарів на Сайті. У цьому випадку Користувач гарантує і несе відповідальність за те, що дані, є добровільно наданими такими третіми особами при оформленні Квитка, і що вони, як і Користувач, ознайомлені та згодні з умовами Угоди.

5.3. До персональних даних, які Оператор АСПК отримує від Користувача належить адреса електронної пошти Користувача.

5.4. Користувач надає Оператору АСПК право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Користувачу інших послуг, передбачених цією Угодою, а саме: з метою отримання Користувачем рекламних повідомлень про заходи, Квитки на які реалізуються Організатором заходу та / або Товари, які реалізуються Продавцем.

5.5. Організатор заходу, Продавець та Оператор АСПК зобов’язуются не використовувати персональні дані Користувача для несанкціонованого надсилання матеріалів, що не стосуються оформлення Квитка та / або Товару.

 

  1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ

6.1. Грошові кошти, що надійшли Організатору заходу в якості оплати вартості Квитка повертаються Користувачу у разі зміни, відміни або перенесення заходу, про що Організатор заходу та / або Оператор АСПК повідомляє Користувача додатково із зазначенням умов та порядку повернення Квитків або повернення Користувачу сплаченої вартості Квитка.

6.2. За поверненням коштів може звернутись тільки Користувач, який придбав Квиток на Сайті.
Якщо Користувач бажає здійснити повернення придбаного ним Квитка (з причин, не пов’язаних зі зміною, відміною або перенесенням заходу) та отримати сплачені за нього грошові кошти, він повинен звернутись до Оператора АСПК не пізніше, ніж за 72 години до початку заходу, на який Користувач придбав Квиток. Користувач зобов’язаний підтвердити усі відомості та інформацію внесені та отримані ним під час оформлення Квитка.

У разі, якщо відповідне звернення надійде до Оператора АСПК у строк, менший ніж за 72 години до початку заходу, таке звернення Користувача не розглядатиметься.

6.3. Повернення Користувачу грошових коштів відбувається шляхом їхнього перерахування на банківську картку, з якої була здійснена оплата вартості Квитка, з обов’язковим пред’явленням самого Квитка та документа, що посвідчує особу Користувача. За повернення Користувачу грошових коштів, сплачених за Квиток, може утримуватись додаткова плата за рахунок Користувача.

6.4. Сплачений Користувачем Сервісний збір поверненню не підлягає. Це положення також стосується сплаченої Користувачем вартості доставки замовлених і оплачених Квитків.

6.5. Організатор заходу не здійснює повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями або прихованою інформацією.
6.6. Щодо процедури повернення Продавцем Користувачу Товарів застосовуються положення законодавства України про захист прав споживачів.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувач має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Квитків на заходи та / або Товарів, вартість сервісних послуг на інших веб-сайтах перед вирішенням питання про придбання Квитків та / або Товарів на Сайті.

7.1.2. Отримувати будь-яку інформацію про правила продажу Квитків та / або Товарів способами, зазначеними на Сайті.

7.1.3. Направляти відгуки про заходи, Товари, роботу Організатора заходу / Оператора АСПК / Продавця за контактами, вказаними на Сайті.

7.1.4. Відмовитися від придбання Квитка та / або Товару до моменту вчинення оплати відповідно до умов, передбачених Угодою.

7.2. Користувач зобов’язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами купівлі Квитків та / або Товарів та умовами цієї Угоди, а також зі всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Угоди.

7.2.2. Під час оформлення Квитка та / або Товару надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за інформацію, повідомлену Оператору АСПК. Користувач визнає, що не має жодних претензій до Оператора АСПК за некоректне оформлення Квитка та / або Товару на Сайті, якщо воно спричинене інфомацією, наданою Користувачем.

7.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Квитка та / або Товару.
7.2.4. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Організатору заходу, Продавцю, Оператору АСПК та іншим Користувачам.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Користувач підтверджує, що він/вона розуміє і без жодних обмежень приймає на себе всю відповідальність та ризики, що можуть виникати внаслідок використання Сайту.

8.2. Продавець зобов’язується вживати всіх необхідних заходів для підвищення якості функціональності Сайту та усувати усі проблеми, що виникають у зв’язку з їхньою діяльністю. При цьому Користувач розуміє і погоджується з тим, що Продавець не може гарантувати відсутність збоїв та / або будь-яких інших помилок у роботі Сайту.

8.3. Якщо Користувач не приймає в повному обсязі умови цієї Угоди, продаж Квитків та Товарів такому Користувачу не допускається. Придбані Користувачем Квитки та / або Товари не можуть бути повернуті в разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди після прийняття її умов та оплати Квитка та / або Товару. Повернення коштів за придбані Квитки та / або Товари можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Угодою.

8.4. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які понесені збитки та моральну шкоду  в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення та /або оплати Квитка та / або Товару.

 

  1. СТРОК ДІЇ УГОДИ

9.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її прийняття Користувачем та діє безстроково.

9.2. Умови Угоди можуть бути змінені Організатором заходу в односторонньому порядку без повідомлення Користувача, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються та доводяться до загального відома за допомогою опублікування відповідної інформації на Сайті.

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1.    Всі спори, що виникають між Сторонами за цією Угодою або в зв’язку з її виконанням, вирішуються шляхом взаємних переговорів. Якщо у вас з’явилися будь-які запитання, скарги або пропозиції, зв’яжіться, будь ласка, з нами за адресою електронної пошти: sila@olgga.com.ua

10.2. Користувач також має право направити претензію Організатору заходу / Продавцю / Оператору АСПК в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред’являються, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Пред’явлена претензія розглядається в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з моменту її отримання.

10.3.    У разі неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ